Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Brestovec

Obec Brestovec

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Brestovec v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 13.10.2023 bolo obci Brestovec, ako dotknutej obci, doručené oznámenie o strategickom dokumente:

 „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – aktualizácia“.

Oznámenie o strategickom dokumente bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k  strategickému dokumentu doručiť do 15 dní od dňa, keď bolo oznámenie zverejnené na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja – aktualizácia“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalny-plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja-

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Dátum vloženia: 1. 11. 2023 12:48
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 12. 2023 12:49
Autor:

Udalosti

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
hore